Fondul pentru Modernizare – autoconsum

Apr 9, 2024

Ministerul Energiei anunță lansarea apelului de proiecte din cadrul Fondul pentru modernizare 

Programului-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum.

Forma sprijinului financiar: ajutor de stat

Proiectele se depun pe platforma electronică MySMIS2021 între:

– 25 aprilie 2024, ora 09:00 – data deschiderii apelului

– 23 iulie 2024, ora 17:00 – data închiderii apelului.

Activități finanțabile în cadrul acestui apel de proiecte vizează:

  1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
  2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (sub 5 MW inclusiv)
  3. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (peste 5 MW)
  4. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro

Bugetul total estimat este echivalentul în lei a sumei de 415.000.000 euro și reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

Consumul propriu de energie al solicitantului din energia produsă la propriul loc de consum va reprezenta obligatoriu mininum 70% din producția de energie din surse regenerabile a capacității de producere de energie finanțată și instalată la locul de consum.

Solicitanții eligibili: operatorii economici de tip societăţi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome.

Coduri CAEN eligibile:

  • 35 “Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”

3511 Productia de energie electrică
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice

  • 20 “Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice”

2011 Fabricarea gazelor industriale
Această clasă include:
• fabricarea gazelor industriale sau medicale, lichefiate sau comprimate:
-gaze primare
-aer lichefiat sau comprimat
-gaze de refrigerare
-gaze industriale mixte
-gaze inerte ca bioxidul de carbon
-gaze izolatoare

Activităţi eligibile prin:

  • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
  • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

 

Nu sunt eligibili: solicitanții care își desfășoara activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, precum și solicitanții care au înscrise în statut/actul constitutiv ca activităţi principale sau activităţi secundare activități desfășurate în sectoarele definite de următoarele coduri CAEN: 01 – Agricultura, vânătoare şi servicii anexe / CAEN 10 – Industria alimentară / CAEN 11 – Fabricarea băuturilor

Atenție! Nu sunt eligibile:

  1. Proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie electrică din surse regenerabile de energie solară, eoliană sau hidro.
  2. Proiectele ce vizează extinderi ale capacităților existente.

Notă: Extinderea unei capacități existente înseamnă construirea unei capacități de producere a energiei electrice a cărei funcționare depinde de o capacitate deja existentă și care nu poate fi contorizată și monitorizată separat față de capacitatea existentă.

Descarca ghidul si anexele AICI 👉  FM – Autoconsum 05.apr

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

Urmareste noutatile despre 👉 FONDUL DE MODERNIZARE – Program-cheie nr.1″

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

Detalii proiect

Valoarea investiției:

Data limită depunere proiect:

Află mai multe:

Sunteți interesat de Fondul pentru Modernizare – autoconsum? Completați formularul de mai jos si o să vă contactăm pentru o discuție.

15 + 6 =

Oportunități similare

Fondul pentru Modernizare – producție

Ministerul Energiei anunță lansarea apelului de proiecte din cadrul Fondul pentru modernizare  Programului-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din...

read more

ELECTRIC-UP 2 – Proiect de Ghid in consultare publica

Ministerul Energiei  a publicat draftul Ghidului solicitantului  - CLICK  👉 https://energie.gov.ro/ghid-finantare-electric-up-2/   Proiectul de Ordonanta de Urgenta prevede modificarea OUG 159/2020 privind “finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și...

read more