Analiza DNSH

MM PROJECT EXPERT  ne dedicăm promovării sustenabilității și a investițiilor responsabile prin oferirea unor servicii de analiză DNSH (Do No Significant Harm) de top. Ca lideri în consultanță și evaluare sustenabilă, ne angajăm să ajutăm organizațiile să navigheze complexitatea finanțelor verzi și să se alinieze cu obiectivele European Green Deal și cu standardele Taxonomiei UE.

Analiza DNSH (Do No Significant Harm) este un principiu crucial în domeniul sustenabilității și finanțelor verzi, în special în contextul European Green Deal și al Taxonomiei UE pentru activități sustenabile. Acest principiu este folosit pentru a asigura că activitățile economice sau proiectele de investiții nu cauzează un prejudiciu semnificativ mediului sau aspectelor sociale.

Serviciile noastre

Evaluare DNSH

Realizăm evaluări detaliate pentru a determina dacă proiectele și investițiile clienților noștri respectă principiul de a nu cauza un prejudiciu semnificativ mediului și societății.

Consultanță Strategie de Sustenabilitate

Oferim consultanță strategică pentru integrarea sustenabilității în modelul de afaceri al clienților, asigurându-ne că aceștia îndeplinesc nu numai criteriile DNSH, dar și contribuie activ la obiectivele de mediu.

Monitorizare și Raportare Conformă Taxonomiei UE

Asistăm în monitorizarea continuă a proiectelor și activităților pentru a asigura conformitatea cu standardele în continuă evoluție ale Taxonomiei UE și raportăm performanța de sustenabilitate.

Formare și Ateliere

Organizăm sesiuni de formare și ateliere pentru a dezvolta înțelegerea și competențele în analiza DNSH și gestionarea riscurilor de sustenabilitate.

Ne angajăm să realizam analize DNSH cu impact inovator și pozitiv in domeniul sustenabilitatii   pe baza obiectivele clienților noștri. Cu o echipă de experți dedicați și un angajament profund față de inovație și excelență, MM PROJECT EXPERT   este partenerul ideal pentru organizațiile care aspiră să fie lideri în sustenabilitate.

Analiza DNSH joacă un rol esențial în promovarea unui viitor mai sustenabil și este o parte integrantă a strategiilor de investiții responsabile și a politicii de mediu.

  1. Principiul de bază: Conform acestui principiu, o activitate economică nu trebuie să dăuneze semnificativ niciunuia dintre obiectivele de mediu stabilite de UE (cum ar fi mitigarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, utilizarea durabilă și protecția apei și resurselor marine, tranziția către o economie circulară, prevenirea și controlul poluării, și protejarea și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor).
  2. Aplicarea în Investiții și Finanțare: Analiza DNSH este crucială pentru investitorii și finanțatorii care doresc să se alinieze cu obiectivele de sustenabilitate. Ei trebuie să demonstreze că investițiile lor nu au impacte semnificative negative asupra acestor obiective.
  3. Evaluare Riguroasă: Procesul implică evaluarea atentă a potențialelor efecte negative ale unei activități economice, luând în considerare impactul pe termen lung și cum pot fi mitigate aceste efecte negative.
  4. Luarea Deciziilor și Raportarea: Deciziile de investiții trebuie să includă o evaluare a conformității cu principiul DNSH, iar companiile și organizațiile sunt adesea necesare să raporteze modul în care activitățile lor respectă acest principiu.
  5. Îmbunătățire Continuă: Analiza DNSH este un proces dinamic. Pe măsură ce știința și tehnologia evoluează, la fel și înțelegerea a ceea ce constituie un “prejudiciu semnificativ”. Organizațiile trebuie să fie pregătite să-și ajusteze practicile în consecință.

Ne recomandă