Fondul pentru Modernizare – producție

Apr 11, 2024

Ministerul Energiei anunță lansarea apelului de proiecte din cadrul Fondul pentru modernizare 

Programului-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

Valoarea ajutorului de stat nu poate depăși 20 milioane EURO / beneficiar.

 

Lansare apel:

– 25 aprilie 2024, ora 09:00 – data deschiderii apelului

– 23 iulie 2024, ora 17:00 – data închiderii apelului.

 

Activităţile finanţabile

– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei  electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;

– Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de  energie eoliană, solară sau hidro.

 

Acțiunile finanțabile

În cadrul acestei proceduri de ofertare concurentială vor fi putea fi finanțate nerambursabil proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:

  • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
  • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
  • Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro.

Bugetul total estimat este echivalentul în lei a sumei de 400.000.000 euro și reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale (înțelegeri de cartel), valoarea ajutorului de solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

Energie eoliană

  • 700.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate

 

Energie solară

  • 500.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate

 

Energie hidro

  • 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate

 

Solicitanții eligibili

Operatorii economici de tip societăţi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: “Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică electrică este cuprinsă în domeniile de activitate înregistrate ale solicitantului din clasificarea codurilor CAEN rev. 2.

Nu sunt eligibili: solicitanții care își desfășoara activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, precum și solicitanții care au înscrise în statut/actul constitutiv ca activităţi principale sau activităţi secundare activități desfășurate în sectoarele definite de următoarele coduri CAEN: 01 – Agricultura, vânătoare şi servicii anexe / CAEN 10 – Industria alimentară / CAEN 11 – Fabricarea băuturilor

Atenție! Nu sunt eligibile:

  1. Proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie electrică din surse regenerabile de energie solară, eoliană sau hidro.
  2. Proiectele ce vizează extinderi ale capacităților existente.

Notă: Extinderea unei capacități existente înseamnă construirea unei capacități de producere a energiei electrice a cărei funcționare depinde de o capacitate deja existentă și care nu poate fi contorizată și monitorizată separat față de capacitatea existentă.

Descarca ghidul si anexele AICI 👉 FM – Producție

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

Urmareste noutatile despre 👉 FONDUL DE MODERNIZARE – Program-cheie nr.1″

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

 

Detalii proiect

Valoarea investiției:

Data limită depunere proiect:

Află mai multe:

Sunteți interesat de Fondul pentru Modernizare – producție? Completați formularul de mai jos si o să vă contactăm pentru o discuție.

11 + 10 =

Oportunități similare

Fondul pentru Modernizare – autoconsum

Ministerul Energiei anunță lansarea apelului de proiecte din cadrul Fondul pentru modernizare  Programului-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din...

read more

ELECTRIC-UP 2 – Proiect de Ghid in consultare publica

Ministerul Energiei  a publicat draftul Ghidului solicitantului  - CLICK  👉 https://energie.gov.ro/ghid-finantare-electric-up-2/   Proiectul de Ordonanta de Urgenta prevede modificarea OUG 159/2020 privind “finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și...

read more