FONDUL DE MODERNIZARE – Program productie

Jan 29, 2024

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

 

 • Valoare Proiect: maxim 20.000.000 euro
 • Intensitatea finantarii:
 • 100% din costurile eligibile – Solicitantii determina procentul de cofinantare asumat prin proiect, acest angajament va determina punctajul obtinut si are un efect direct asupra sanselor de castig.
 • Mediul Urban si Rural
 • Solicitanti eligibili: Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderi nou înființate), cât și întreprinderile mari constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o deţin, care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: “Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică electrică este cuprinsă în domeniile de activitate înregistrate ale solicitantului din clasificarea codurilor CAEN rev. 2.
 • Sunt eligibile si intreprinderile nou-infiintate: este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei sau echivalent.
 • Lansare: Ghid in consultare publica – perioada lansare preconizata in luna MARTIE 2024

 

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite următoarele tipuri de acțiuni:

 1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
 2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
 3. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro

 

Atenție! Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie din surse solare, eoliene, hidro. 

Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale (înțelegeri de cartel), valoarea ajutorului de solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

Energie eoliană

 • 700.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate

Energie solară

 • 500.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate

Energie hidro

 • 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate

 

Activităţile finanţabile:

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:

 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

 

Nu rata finantarea!!!

Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Detalii proiect

Valoarea investiției:

Data limită depunere proiect:

Află mai multe:

Sunteți interesat de FONDUL DE MODERNIZARE – Program productie? Completați formularul de mai jos si o să vă contactăm pentru o discuție.

2 + 2 =

Oportunități similare