ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN MICROÎTREPRINDERI ȘI IMM-URI Regiunea Sud-Vest Oltenia

Jan 29, 2024

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN MICROÎTREPRINDERI ȘI IMM-URI – Apelul de proiecte PRSVO/152/PRSVO_P1/OP1

                                  Regiunea Sud-Vest Oltenia

Obtine 200.000 – 1.500.000 euro pentru afacerea ta!

 • Valoare Proiect: 200.000 – 1.500.000 euro
 • Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minimum:
  • minim 25% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderi si intreprinderi mici;
  • minim 30% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru intreprinderi mijlocii.
 • Mediul Urban: microintreprinderi
 • Mediul Urban sau Rural: intreprindreri mici si mijlocii
 • Societati sau societati cooperative care se incadreaza in categoriile: microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii
 • Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finantare
 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal (an fiscal integral, ianuarie-decembrie) anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul a inregistrat un numar mediu de cel putin 1 salariat in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare SAU are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finantare
 • Solicitantul de finanțare NU se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare.
 • Data aprobarii ghidului (data deschiderii apelului de proiecte): 29.01.2024
 • Perioada de depunere a proiectelor: 02.04.2024, ora 12:00 – 02.05.2024, ora 12:00

 

Cine poate aplica in cadrul Programului?

 Societatile eligibile din urmatoarele Judete (Sud Vest Oltenia):

 • Valcea
 • Dolj
 • Gorj
 • Olt
 • Mehedinti

 

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite următoarele tipuri de acțiuni:

          1. Componenta de investiții

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional și ajutor de minimis:

 • activitățile de construcție, modernizare sau extindere a spațiilor de producție sau servicii, specifice IMM-urilor beneficiare, care pot contribui la îmbunătățirea și creșterea capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor;
 • activitățile pentru dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de dotări specifice, necesare îmbunătățirii capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor specifice IMM-urilor beneficiare.

ATENTIE!!! Este obligatorie includerea în cadrul proiectului a unor măsuri de creștere a eficienței energetice care contribuie la reducerea consumurilor energetice sau măsuri privind economia circulară în cuantum de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

          2. Componenta de dezvoltare de competențe profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Acțiunile eligibile se supun prevederilor ajutorului de minimis, iar alocarea nu poate depăși mai mult de 500 euro/angajat. Activitățile eligibile includ:

 • Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat, care au legătura cu componenta de investiții.

Vor fi punctate suplimentar proiectele care implică dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat, care au legătura cu componenta de investiții.

 

Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea Sud-Vest Oltenia:

– în mediul urban și rural pentru solicitantii de tip intreprindere mică sau mijlocie;

– în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe)  în cazul solicitanților de tip microintreprindere.

 

Domeniile de activitate eligibile: Anexa IV – Lista coduri CAEN – 4. Anexa IV – Lista coduri CAEN eligibile

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

 • Investitii in active corporale:
 1. lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 2. achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în:
 • Subgrupa 2.1. (din HG. 2139/ 2004) – „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”,
 • Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”,
 • Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”,
 • Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale
 1. achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie strict pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a maximum 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
 2. achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare (această activitate nu este obligatorie dar se puncteaza suplimentar conform grilei ETF)
 • Investitii in active necorporale
 1. investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, eligibile în limita a 20% din valoarea activelor corporale; proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale.

 

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 1. Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
 2. Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 4001), al siguranței alimentelor (ISO 22000), al sănătății și securității ocupaționale (ISO 45001), al securității informațiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.
 3. Investiții specifice procesului de internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant);
 4. Investiții în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export;
 5. Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate.
 6. Consultanta
 7. Publicitate si informare aferente proiectului

 

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Pentru mai multe detali regasiti anexat Ghidul aprobat si anexele acestuia:

Finanțări pentru microîntreprinderi și IMM-uri

Detalii proiect

Valoarea investiției:

Data limită depunere proiect:

Află mai multe:

Sunteți interesat de ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN MICROÎTREPRINDERI ȘI IMM-URI Regiunea Sud-Vest Oltenia? Completați formularul de mai jos si o să vă contactăm pentru o discuție.

4 + 13 =

Oportunități similare