POR SUD-VEST OLTENIA – ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN MICROÎNTREPRINDERI – Prioritatea 1

Apr 29, 2024

POR SUD-VEST OLTENIA

S-a lansat apelul de proiecte pentru ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN MICROÎNTREPRINDERI cu un buget de 49.631.766 EURO!

OBIECTIVE SPECIFICE:
OS 1.3. INTENSIFICAREA CREȘTERII SUSTENABILE ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII IMM-URILOR ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN CADRUL IMM-URILOR, INCLUSIV PRIN INVESTIȚII PRODUCTIVE (FEDR)
OS 1.4. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ, TRANZIȚIE INDUSTRIALĂ ȘI ANTREPRENORIAT (FEDR)
PRIORITATEA 1: COMPETITIVITATE PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE

APELUL DE PROIECTE: PRSVO/217/PRSVO_P1/OP1

Valoare ajutor public / proiect:

Valoarea minimă nerambursabilă a ajutorului este de 25.000 euro.

Valoarea maximă nerambursabilă a ajutorului este de 300.000 euro, cu respectarea condițiilor de cumul și a plafonului ajutorului de minimis.

 Investitia trebuie sa fie localizata in MEDIUL URBAN, indiferent de adresa sediului social al beneficiarului

 

Contributia programului/solicitatului la proiect:

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

 

Cand se depun proiectele:

⏳Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 25.06.2024, ora 12:00 – 25.07.2024, ora 12:00

 

Solicitanti eligibili:

 • Microîntreprinderi din mediul urban (tinand cont si de întreprinderile partenere/legate cu întreprinderea solicitanta): societati (constituite în baza Legii societăţilor nr. 31/1990) sau societati cooperative (constituite în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare) care se încadrează în categoria microîntreprinderilor care propun o investiție în mediul urban, indiferent de localizarea sediului social al acesteia, .

Microîntreprindere in sensul Legii 346/2004, inseamna:

  • Nr mediu Angajati < 10
  • Cifra de afaceri anuala neta < 2.000.000 euro
  • Totale Active < 2.000.000 euro
 • Se finanțează investiții doar în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în 4. Anexa IV – Lista coduri CAEN eligibile la Ghidul specific, stabilite în corelare cu domeniile de specializare inteligentă identificate și aprobate prin Strategia de Specializare Inteligentă (RIS 3) Sud Vest Oltenia 2021-2027.
 • La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se va realiza investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului. Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la finalizarea proiectului/investiției, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare. Condiția 2.b. de mai sus rămâne aplicabilă.
 • Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare(Profit exploatare>0);
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare / sau / Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul si-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale.

 

Descarca aici 👉  ghidul solicitiantului si anexele acestuia 

 

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

Detalii proiect

Valoarea investiției:

Data limită depunere proiect:

Află mai multe:

Sunteți interesat de POR SUD-VEST OLTENIA – ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN MICROÎNTREPRINDERI – Prioritatea 1? Completați formularul de mai jos si o să vă contactăm pentru o discuție.

12 + 13 =

Oportunități similare