INTENSIFICAREA CREȘTERII DURABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROÎNTREPINDERILOR, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI ÎNTREPRINDERILOR MIJLOCII DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA

Mar 6, 2024

INTENSIFICAREA CREȘTERII DURABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROÎNTREPINDERILOR,  ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI ÎNTREPRINDERILOR MIJLOCII DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA

APELUL DE PROIECTE:

 Obtine 300.000 – 3.000.000 euro pentru afacerea ta!

 

 • Valoare Proiect: 300.000 – 3.000.000 euro 
 • IMM-URILE din regiunea Sud-Muntenia
 • Contribuția solicitantului: minim 30%
 • Locatie de implementare: mediul rural si urban
 • Pentru: SRL
 • START DEPUNERE PROIECTE: 30 APRILIE 2024
 • SFÂRȘIT DEPUNERE PROIECTE: 31 IULIE 2024

❗ Important!  Criteriul de eligibilitate cu privire la sediul social a fost eliminat astfel, întreprinderi cu sediul social în alte regiuni de dezvoltare pot implementa proiecte în Regiunea Sud Muntenia.

 

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este:

–        500.000 de Euro dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro;

–        De 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN

pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de euro.

 

Cine poate aplica in cadrul Programului?

 Societatile eligibile din urmatoarele Judete (SUD-MUNTENIA):

 • Arges;
 • Calarasi;
 • Giurgiu;
 • Dambovita;
 • Ialomita;
 • Prahova;

 

Eligibilitatea cheltuielilor        

Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile prin ajutorul regional exceptat în bloc prevăzut de Schema,  în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

 1. Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii.
 2. Echipamente, dotări, active corporale
 3. Servicii
 4. Cheltuieli cu active necorporale brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

(i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;

(ii) să fie amortizabile;

(iii) să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;

Prin ajutor de minimis:

 • Proiectare şi asistenţă tehnică;
 • Activități de consultanță: pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri; în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect); la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
 • Activităţi obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;
 • Activitati de internaționalizare;
 • Investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc, certificării și omologării produselor și serviciilor;
 • Activități de audit financiar.

 

Criterii eligibilitate

 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2024 și în anul fiscal anterior, respectiv 2023 și a înregistrat profit din exploatare;
 • Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar al solicitantului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN
  Sau
  În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:
  i. codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locul de implementare a proiectului.
  Sau
  ii. codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locul de implementare a proiectului.
 • Solicitantul de finanțare a obținut venituri aferente clasei CAEN, pentru care solicită finanțare, în anul anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul de finanțare are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusă;
 • Imobilul, teren și/sau clădire este liber de orice sarcini sau interdicții sau limitări legale care afectează implementarea proiectului;
 • Investiţia se va realiza În Regiunea Sud Muntenia;
 • Investiţia trebuie să vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului. Activităţile propuse prin proiect, trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN) care constituie obiectul proiectului.

 

👉 Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Domeniile de activitate eligibile – intra pe link ( Lista coduri CAEN) Lista coduri CAEN_IMM

 

Detalii proiect

Valoarea investiției:

Data limită depunere proiect:

Află mai multe:

Sunteți interesat de INTENSIFICAREA CREȘTERII DURABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROÎNTREPINDERILOR, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI ÎNTREPRINDERILOR MIJLOCII DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA? Completați formularul de mai jos si o să vă contactăm pentru o discuție.

14 + 15 =

Oportunități similare