Ministerul Finanțelor – schema de ajutor 2,25 miliarde lei pentru investiții majore în industriile cu tradiţie în România

Jun 3, 2024

Ministerul Finanțelor publică 👉  Ghidul schemei de 2,25 miliarde lei pentru investiții majore în industriile cu tradiţie în România.

Scopul achemei ajutorului de stat H.G. nr. 300/2024: dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii care asigură echilibrarea balanței comerciale a României
Depunere proiecte: depunere online, de la data de 29.07.2024 – pana la data de 09.09.2024
Valoarea cheltuielilor eligibile ale unui proiect: minimum 50 milioane lei (10 milioane euro) și de maximum 500 milioane lei (100 milioane euro)
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile: in functie judetul/regiunea implementarii proiectului, pe baza a:
 • Intensitatea maximă %  / judet
 • Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere (tabel mai jos)  / judet.

 

Bugetul mediu anual al schemei este de 749,995 milioane lei

 

Cine poate solicita finantare:
 • întreprinderi nou-înfiinţate
 • întreprinderi în activitate,
 • atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Încadrarea întreprinderilor în categoria IMM-urilor sau întreprinderilor mari se face la momentul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare în vederea completării corecte a informaţiilor prevăzute în cererea de acord pentru finanţare.

 

Sectoarele de activitate eligibile: investiţiile care se realizează în unul dintre urmatoarele sectoare:
 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor;
 • Fabricarea băuturilor;
 • Prelucrarea lemnului;
 • Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
 • Fabricarea substanțelor și a produselor chimice;
 • Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații;
 • Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;
 • Fabricarea echipamentelor electrice;
 • Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • Fabricarea altor mijloace de transport;
 • Fabricarea de mobilă;
 • Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile;
 • Alte industrii.

 

NOTA BENE: În cazul în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-un sector de activitate considerat neeligibil, dar solicită finanţare pentru realizarea unei investiţii iniţiale într-un sector de activitate eligibil, regăsit în Certificatul Constatator emis de Registrul Comerţului, investiţia iniţială poate fi eligibilă pentru finanţare cu ajutor de stat cu respectarea tuturor celorlalte condiții prevăzute în schemă.

Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.

 

Cheltuielile eligibile:

1) Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale:

         a) În cazul construcțiilor se consideră eligibile doar cheltuielile aferente realizării de construcţii noi, regăsite în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolul 4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.

         b) Activele corporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

 • trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat în locația realizării investiției, numai pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;
 • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei, în locația prezentată în planul de afaceri, pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiţiei;
 • să fie achiziționate în condiţii de piaţă, respectiv condiții de transparență și competitivitate;
 • să fie amortizabile;
 • să fie noi.

2) Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale:

Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

 • trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat în locația realizării investiției, numai pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;
 • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei, în locația prezentată în planul de afaceri, pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiţiei;
 • să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, respectiv condiții de transparență și competitivitate;
 • să fie amortizabile;
 • să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul.

Toate cheltuielile care nu îndeplinesc condițiile de a fi cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile.

Totodată, în cazul activelor corporale nu sunt eligibile:

– achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule, etc.,

– cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor.

 

Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

La data depunerii Cererii de acord pentru finanțare, întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Generalea) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile, conform calendarului realizarii investiției;
c) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
d) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
f) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
g) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;
Suplimentar pentru întreprinderile în activitateh) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
i) au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
Suplimentar pentru întreprinderile nou-înfiinţatej) au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;
k) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare;
Suplimentar prevăzute de Recomandarea (UE) 2020/1039 a Comisiei din 14 iulie 20201, atât pentru întreprinderile în activitate cât și pentru cele nou-înfiinţatel) nu sunt rezidente din punct de vedere fiscal în jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, sau se supun legislaţiei fiscale a acestora;
m) nu sunt controlate, direct sau indirect, de acţionari din jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, aşa cum este definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
n) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante;
o) nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante.

 

Cum se calculează ajutorul de stat?

Sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat (in EURO):

 

 

REGIUNEA

 

 

Județe componente

 

Intensitate  maximă

%

Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia  o întreprindere        – euro –
 

 

Nord-Vest

Bihor40%33.000.000
Bistriţa-Năsăud50%41.250.000
Cluj40%33.000.000
Maramureş50%41.250.000
Satu Mare50%41.250.000
Sălaj50%41.250.000
 

 

Centru

Alba50%41.250.000
Braşov40%33.000.000
Covasna40%33.000.000
Harghita40%33.000.000
Mureş50%41.250.000
Sibiu40%33.000.000
 

 

Nord-Est

Bacău60%49.500.000
Botoşani60%49.500.000
Iaşi40%33.000.000
Neamţ60%49.500.000
Suceava60%49.500.000
Vaslui60%49.500.000
 

 

Sud-Est

Brăila60%49.500.000
Buzău60%49.500.000
Constanţa40%33.000.000
Galaţi60%49.500.000
Vrancea60%49.500.000
Tulcea60%49.500.000
 

 

 

Sud-Muntenia

Argeş50%41.250.000
Călăraşi60%49.500.000
Dâmboviţa50%41.250.000
Giurgiu50%41.250.000
Ialomiţa60%49.500.000
Prahova40%33.000.000
Teleorman60%49.500.000
Sud-Vest Oltenia

 

 

Dolj50%41.250.000
Gorj70%57.750.000
Mehedinţi60%49.500.000
Olt60%49.500.000
Vâlcea60%49.500.000
VestArad30%24.750.000
Caraş-Severin40%33.000.000
Hunedoara50%41.250.000
Timiş30%24.750.000

Zonele „c” care nu sunt predefinite

Bucureşti- IlfovIlfov parțial: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru,       Dărăști-Ilfov,       Jilava,   1 Decembrie, Copăceni, Vidra și Berceni30%24.750.000
Ilfov parțial: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon 

40%

33.000.000

 

 

Descarca documentele aferente schemei de ajutor 👉 CLICK schema de ajutor 2,25 miliarde lei

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

Detalii proiect

Valoarea investiției:

Data limită depunere proiect:

Află mai multe:

Sunteți interesat de Ministerul Finanțelor – schema de ajutor 2,25 miliarde lei pentru investiții majore în industriile cu tradiţie în România? Completați formularul de mai jos si o să vă contactăm pentru o discuție.

13 + 3 =

Oportunități similare