Modernizarea si dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice

Nov 24, 2023

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

Pentru operatorii economici in vederea modernizarii si dezvoltarii statiunilor balneare si balneoclimatice

     Obiectivul schemei de ajutor de minimis il constituie stimularea operatorilor economici din statiunile balneare si balneoclimatice pentru a realiza investitii in infrastructura turistica, balneara, culturala, sportive si de agrement, in vederea diversificarii ofertei si cresterii calitatii serviciilor turistice si conexe din aceste destinatii, precum si pentru acoperirea cheltuilelilor aferente formarii profesionale a personalului angajat in domeniul HOERCA.

Masura de sprijin se acorda sub forma unei alocari financiare nerambursabile, reprezentand maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, in limita plafonului de maxim 200.000 euro, echivalent in lei.

 

 • Tipuri de actiuni eligibile pentru acordarea ajutorului:

-Cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor care includ cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari material rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari peverticala, drenaje, epuimente, devieri de cursuri de apa;

-Cheltuieli de mediu – lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor (plantare de copaci, reamenajare spatii verzi);

-Cheltuieli cu racordarea la utilitati;

-Cheltuieli pentru investitia de baza: constructii si instalatii, dotari, utilaje, echipamente tehnologice, inclusive IT&C, tehnologii software si functionale, organizarea de santier.

 1. Achizitia de echipamente, mobilier si apartura medicala specific tratamentelor balneare: cheltuieli cu achizitionarea de echipamente, mobilier si aparatura medicala, de natura mijloacelor fixe, chleltuieli din categoria obiectelor de inventor de natura mijloacelor fixe;
 2. Programe de calificare/perfectionare/specializare pentru: camerista hotel, guvernanta de hotel/etaj, receptioner de hotel, sef de receptive hotel, director de hotel, administrare pensiune turistica, ajutor de bucatar, bucatar, bucatar-sef, bucatar specialist/vegetarian/dietetician, ospatar, sef de sala restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser, in limita a maximum 5000 lei/angajat.

 

 • Beneficiari ai ajutorului de minimis

Pot beneficia de masuile de ajutor de minimis operatorii economici care indeplinesc, cumulative, urmatoarele conditii de eligibilitate:

a)sunt intreprinderi inregistrate in baza Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, a Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si indeplinesc, la data depunerii cererii de finantare, criteriile de eligibilitate impuse de legislatia in domeniul ajutoarelor de minimis;

b)sunt inregistrati in Oficiul National al Registrului Comertului;

c)sunt intreprinderi mici sau mijlocii;

d)nu au deposit plafonul de minimis pe durata a trei exercitii financiare consecutive, respectiv anul in curs si ultimele doua exercitii financiare precedente (200.000 euro echivalent in lei);

e)nu sunt supusi concordatului preventive, procedurilor pentru lichidare, insolventa, faliment, dizolvare, reorganizare juridical, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;

f)nu au datorii la bugetul general consolidate, nici pentru sediul social si nici pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate;

g)nu au fost subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana/alt furnizor de ajutir de stat/ Consiliul Concurentei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis;

h)au inregistrat profit operational din activitatea curenta/operationala, respective din activitatea de exploatare, in unul din ultimele trei exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului;

i)mentin pe toata perioada de la notificarea aplicantului si pana la finalizarea perioadei contractuale, activitatea pentru care au primit finantare si un numar mediu annual de angajati cel putin egal cu numarul de angajati de la depunerea cererii de finantare;

j)detin un drept asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau inchiriere pe termen lung, valabila pentru o perioada de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finantare;

k)fac dovada detinerii surselor de cofinantare a proiectului, respective diferenta dintre valoarea totatala a proiectului si valoarea grantului de finantare, sub forma de majorare de capital subscris si varsat, imprumut din partea actionarilor sau a altor intreprinderi associate, credit bancar.

 

Coduri CAEN eligibile:

Solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfășurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanțare, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2:

 • 5510, 5520, 5530, 5590
 • 5610, 5630
 • 7721
 • 8690
 • 9001, 9002, 9003, 9004
 • 9101, 9102, 9103, 9104
 • 9311, 9312, 9313, 9319, 9321, 9329

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Pentru mai multe detalii despre program, regasiti anexat:

https://turism.gov.ro/web/balneo-schema-de-minimis/

Detalii proiect

Valoarea investiției:

Data limită depunere proiect:

Află mai multe:

Sunteți interesat de Modernizarea si dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice? Completați formularul de mai jos si o să vă contactăm pentru o discuție.

11 + 8 =

Oportunități similare