STIMULAREA CERERII INTREPRINDERILOR PENTRU INOVARE

Mar 11, 2024

STIMULAREA CERERII INTREPRINDERILOR PENTRU INOVARE

Prioritatea 1:  Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice,

Obiectivul specific 1.1Dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

 

Apelul de proiecte:  PRSVO/250/PRSVO_P1/OP1/RSO1.1/PRSVO_A2

Regiunea:  Sud-Vest Oltenia

 

Obtine 500.000 – 2.500.000 euro pentru afacerea ta!

 • Valoare Proiect: 500.000 – 2.500.000 euro
 • Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minimum:
   • intre 20% si 40% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderi si intreprinderi mici;
   • intre 25%  si 50% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru intreprinderi mijlocii.
   • 0% pentru cheltuielile finantabile din ajutor de minimis pentru oricare din intreprinderi.

 

 Societatile eligibile din urmatoarele Judete (Sud Vest Oltenia):

 • Valcea
 • Dolj
 • Gorj
 • Olt
 • Mehedinti

 

Perioada depunere: 👉 Ghid in consultare publica – perioada de consultare publică este 07.03-29.03.2024

Domenii de activitate eligibile:

 • domeniul de activitate cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72..), înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), – Activitatea secundară a întreprinderii.
 • domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. Domeniul de activitate eligibil pentru productie corespunde cu unul din domeniile de activitate eligibile (clase CAEN ), așa cum sunt enumerate în Anexa X la prezentul ghid;

 

Eligibilitate solicitant:

 • Solicitantul este societate înregistrată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici sau mijlocii.
 • Solicitantul are cel puțin un an fiscal integralincheiat (bilant depus) anterior depunerii cererii de finanțare, adica cel putin bilant depus pe anul 2023 (an intreg);
 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2023;
 • Solicitantul a inregistrat un numar mediu de cel putin 1 salariat in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantareSAU are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finantare
 • Solicitantul de finanțare NU se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare.

 

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite următoarele tipuri de acțiuni:

1) activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală), inclusiv studii de fezabilitate (pentru cercetare industriala )

2) achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală), inclusiv studii de fezabilitate (pentru dezvoltare experimentala ).

3) Achiziționarea de obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile exclusiv pentru cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală

4) achizitii aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină;

5) achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: asistenţă tehnologică; transfer tehnologic; obţinerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială, brevetelor și altor active necorporale; utilizarea standardelor, etc;

6) achiziţia de servicii suport pentru inovare (spre ex: încercări şi testări în laboratoare de specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă, etc)

7) activităţi pentru introducerea în producţie şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu, din care pot face parte de exemplu următoarele activităţi

– achiziţia de active fixe necorporale (aplicaţii informatice, licenţe) necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv

– achiziția de utilaje şi echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producţie;

– elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare/ de aplicare ;

– pregătirea de fabricaţie/ de punere în funcţiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize);

– revizuirea documentaţiei tehnice de introducere în fabricaţie/ punere în funcţiune/ operare/ aplicare;

– punerea în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative)

 

8) Detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului;

9) Activități de internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant). Taxele de participare la aceste evenimente vor fi considerate cheltuieli eligibile.

10) achizitia de servicii de instruire pentru personalul angajat în vederea dezvoltării competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, antreprenoriat și adaptabilitatea întreprinderilor la schimbare.

 

Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea Sud-Vest Oltenia:

 

Domeniile de activitate eligibile: Anexa X – Lista coduri CAEN: 10.Anexa X – Lista coduri CAEN_IMM

 

,Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Pentru mai multe detali regasiti anexat Ghidul aprobat si anexele acestuia:

https://www.adroltenia.ro/ghid-lansat-in-consultare-publica/

Detalii proiect

Valoarea investiției:

Data limită depunere proiect:

Află mai multe:

Sunteți interesat de STIMULAREA CERERII INTREPRINDERILOR PENTRU INOVARE? Completați formularul de mai jos si o să vă contactăm pentru o discuție.

8 + 12 =

Oportunități similare