DIGITALIZARE ÎN FOLOSUL IMM-URILOR (POR SV Oltenia – Prioritate 2)

S-a lansat apelul de proiecte pentru digitalizare în folosul IMM-urilor cu un buget de 21.126.000 EURO!

Valoarea minimă a eligibilă a unui proiect este de 10.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 75.000 euro.

Finantare prin ajutor de minimis: maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 75.000 euro.
Cofinanțarea din partea solicitantului: minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

⏳Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 25.06.2024, ora 12:00 – 24.08.2024, ora 12:00

 

Tipuri de solicitanți eligibili:
☑️ întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban sau rural, care propune o investiție (într-unul din domeniile eligibile în acest apel) în mediul urban/rural în regiunea sud Vest Oltenia, indiferent de localizarea sediului social al acesteia.

 

Cheltuieli eligibile:

  1. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Atentie: Cheltuielile cu serviciile de consultanță și asistență tehnică intră sub incidența opțiunilor simplificate în materie de costuri, al căror cuantum cumulat nu poate depăși 5% din valoarea costurilor directe.

☑️ SERVICII DE CONSULTANȚĂ – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

▪ consiliere/ analiză pentru identificarea de soluții tehnice de digitalizare care să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare (SF TIC/PT TIC),
▪ servicii de consultanță pentru consolidarea securității cibernetice a produselor implementate
▪ plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și/ a planului de afaceri;
▪ plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (managementul de proiect);
▪ cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice a produselor implementate;
▪ plata serviciilor de consultanță la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziții.

☑️  CHELTUIELI CU SERVICII DE AISTENȚĂ TEHNICA – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru asistență tehnică din partea proiectantului soluției informatice (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului).

 

  1. Cheltuieli pentru investiția de bază

☑️ECHIPAMENTE/ DOTĂRI/ ACTIVE CORPORALE: DOTĂRI (echipamente informatice cu si fără montaj, dotări)– se cuprind:
▪ cheltuieli cu achiziționarea de echipamente hardware TIC, precum și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect pentru a atinge o intensitate digitală ridicată
▪ cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/ WIFI

☑️ACTIVE NECORPORALE: CHELTUIELI CU ACTIVE NECORPORALE -–– se cuprind:
▪ Cheltuieli cu achiziționarea de tehnologii și instrumente digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri
▪ Cheltuieli cu achiziționarea de aplicații software/licențe necesare implementării proiectului, resurse de stocare si procesare, securitate cibernetică, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune
▪ Cheltuieli cu achiziționarea de tehnologii specifice de utilizare a inteligentei artificiale
▪ Cheltuieli cu achiziționarea de soluții tehnologice care contribuie la securitatea cibernetică
▪ Cheltuieli cu achiziționarea de licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, care conduc la creșterea intensității digitale a activităților pentru care se solicită finanțare
▪ Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului, pentru comerțul electronic, încurajând modelele de afaceri: e-shop, eProcurement, eMAll, 3rd party marketplace, value chain service provider, utilizarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligența artificială

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:
– trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
– trebuie să fie amortizabile;
– trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
– trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

 

  1. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului

☑️CHELTUIELI PENTRU COMUNICARE SI VIZIBILITATE aferente proiectului

Sunt eligibile cheltuielile pentru activitățile obligatorii de comunicare și vizibilitate, așa cum sunt definite la cap 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri și cu respectarea MIV 2021-2027(Manualul de Identitate Vizuală).
Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.
Atentie: Cheltuielile cu activitățile obligatorii de comunicare si vizibilitate intră sub incidența opțiunilor simplificate în materie de costuri, al căror cuantum cumulat nu poate depăși 5% din valoarea costurilor directe.

 

  1. Cheltuieli cu servicii de instruire a personalului

☑️CHELTUIELI CU SERVICII PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE ȘI CURSURI DE FORMARE

Cheltuieli cu activități de dezvoltare a competențelor personalului – cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC și personalului care va asigura mentenanța echipamentelor/ produselor achiziționate. În cadrul acestei categorii de cheltuieli poate intra dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate și utilizarea echipamentelor achiziționate.

 

Coduri CAEN eligibile: toate, mai putin cele excluse: Anexa IV – Lista coduri CAEN excluse de la finanțare

 

Descarca aici 👉 Ghidul Solicitantului si anexele

 

Programul Regional SV Oltenia 2021 – 2027

Cod SMIS: PRSVO/241/PRSVO_P2/OP1/RSO1.2/PRSVO_A8

PRIORITATEA 2 – DIGITALIZARE ÎN BENEFICIUL CETĂȚENILOR ȘI AL FIRMELOR

OBIECTIV DE POLITICĂ 1 – O EUROPĂ MAI COMPETITIVĂ ȘI MAI INTELIGENTĂ, PRIN PROMOVAREA UNEI TRANSFORMĂRI ECONOMICE INOVATOARE ȘI A CONECTIVITĂȚII TIC REGIONALE
OBIECTIV SPECIFIC 1.2. – VALORIFICAREA AVANTAJELOR DIGITALIZĂRII, ÎN BENEFICIUL CETĂȚENILOR, AL COMPANIILOR, AL ORGANIZAȚIILOR DE CERCETARE ȘI AL AUTORITĂȚILOR PUBLICE

 

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇