ELECTRIC UP – lansat în consultare publică până la data de 04.iunie

Ministerul Energiei a lansat pana la data de 4.iunie.2024 👉  în consultare publică proiectul Schemei de ajutor de minimis „ELECTRIC UP”  privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici care activează în domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 150 kWp necesară consumului propriu, a unui sistem de stocare a energiei produse pentru creșterea gradului de autoconsum, a cel puțin a unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, precum și a sistemului alternativ de încălzire/răcire pentru creșterea gradului de utilizare a energiei produse din surse regenerabile în încălzire și răcire.

Programul “ELECTRIC UP“ este implementat de către Ministerul Energiei în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 159/2020

CHELTUIELI
 • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă și consumată de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablouri electrice curent continuu/curent alternativ;
 • cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte/prize de încărcare (2x11kW);
 • cheltuieli cu achiziția sistemului de stocare a energiei produse, având o capacitate de stocare de minimum 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh);
 • cheltuielile cu achiziţia unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire, opțional, maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor cu achiziția și montarea acestuia;
 • Deasemeni si cheltuielile de consultanta,proiectare,montaj si punere in functiune.

 

Proiectul Ghidului de Finantare   👉 Ghid-finantare-Electric-Up-2-1-2[42] (1)

Proiectul schemei de ajutor 👉 Schema-ajutor-de-minimis-EU-II-20.05.2024

Informatii oficiale despre 👉  ELECTRIC-UP

 

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

Fondul pentru Modernizare – producție

Ministerul Energiei anunță lansarea apelului de proiecte din cadrul Fondul pentru modernizare 

Programului-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

Valoarea ajutorului de stat nu poate depăși 20 milioane EURO / beneficiar.

 

Lansare apel:

– 25 aprilie 2024, ora 09:00 – data deschiderii apelului

– 23 iulie 2024, ora 17:00 – data închiderii apelului.

 

Activităţile finanţabile

– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei  electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;

– Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de  energie eoliană, solară sau hidro.

 

Acțiunile finanțabile

În cadrul acestei proceduri de ofertare concurentială vor fi putea fi finanțate nerambursabil proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:

 • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
 • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
 • Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro.

Bugetul total estimat este echivalentul în lei a sumei de 400.000.000 euro și reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale (înțelegeri de cartel), valoarea ajutorului de solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

Energie eoliană

 • 700.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate

 

Energie solară

 • 500.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate

 

Energie hidro

 • 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate

 

Solicitanții eligibili

Operatorii economici de tip societăţi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: “Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică electrică este cuprinsă în domeniile de activitate înregistrate ale solicitantului din clasificarea codurilor CAEN rev. 2.

Nu sunt eligibili: solicitanții care își desfășoara activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, precum și solicitanții care au înscrise în statut/actul constitutiv ca activităţi principale sau activităţi secundare activități desfășurate în sectoarele definite de următoarele coduri CAEN: 01 – Agricultura, vânătoare şi servicii anexe / CAEN 10 – Industria alimentară / CAEN 11 – Fabricarea băuturilor

Atenție! Nu sunt eligibile:

 1. Proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie electrică din surse regenerabile de energie solară, eoliană sau hidro.
 2. Proiectele ce vizează extinderi ale capacităților existente.

Notă: Extinderea unei capacități existente înseamnă construirea unei capacități de producere a energiei electrice a cărei funcționare depinde de o capacitate deja existentă și care nu poate fi contorizată și monitorizată separat față de capacitatea existentă.

Descarca ghidul si anexele AICI 👉 FM – Producție

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

Urmareste noutatile despre 👉 FONDUL DE MODERNIZARE – Program-cheie nr.1″

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

 

Fondul pentru Modernizare – autoconsum

Ministerul Energiei anunță lansarea apelului de proiecte din cadrul Fondul pentru modernizare 

Programului-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum.

Forma sprijinului financiar: ajutor de stat

Proiectele se depun pe platforma electronică MySMIS2021 între:

– 25 aprilie 2024, ora 09:00 – data deschiderii apelului

– 23 iulie 2024, ora 17:00 – data închiderii apelului.

Activități finanțabile în cadrul acestui apel de proiecte vizează:

 1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
 2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (sub 5 MW inclusiv)
 3. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (peste 5 MW)
 4. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro

Bugetul total estimat este echivalentul în lei a sumei de 415.000.000 euro și reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

Consumul propriu de energie al solicitantului din energia produsă la propriul loc de consum va reprezenta obligatoriu mininum 70% din producția de energie din surse regenerabile a capacității de producere de energie finanțată și instalată la locul de consum.

Solicitanții eligibili: operatorii economici de tip societăţi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome.

Coduri CAEN eligibile:

 • 35 “Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”

3511 Productia de energie electrică
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice

 • 20 “Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice”

2011 Fabricarea gazelor industriale
Această clasă include:
• fabricarea gazelor industriale sau medicale, lichefiate sau comprimate:
-gaze primare
-aer lichefiat sau comprimat
-gaze de refrigerare
-gaze industriale mixte
-gaze inerte ca bioxidul de carbon
-gaze izolatoare

Activităţi eligibile prin:

 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

 

Nu sunt eligibili: solicitanții care își desfășoara activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, precum și solicitanții care au înscrise în statut/actul constitutiv ca activităţi principale sau activităţi secundare activități desfășurate în sectoarele definite de următoarele coduri CAEN: 01 – Agricultura, vânătoare şi servicii anexe / CAEN 10 – Industria alimentară / CAEN 11 – Fabricarea băuturilor

Atenție! Nu sunt eligibile:

 1. Proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie electrică din surse regenerabile de energie solară, eoliană sau hidro.
 2. Proiectele ce vizează extinderi ale capacităților existente.

Notă: Extinderea unei capacități existente înseamnă construirea unei capacități de producere a energiei electrice a cărei funcționare depinde de o capacitate deja existentă și care nu poate fi contorizată și monitorizată separat față de capacitatea existentă.

Descarca ghidul si anexele AICI 👉  FM – Autoconsum 05.apr

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

Urmareste noutatile despre 👉 FONDUL DE MODERNIZARE – Program-cheie nr.1″

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

ELECTRIC-UP 2 – Proiect de Ghid in consultare publica

Ministerul Energiei  a publicat draftul Ghidului solicitantului  – CLICK  👉 https://energie.gov.ro/ghid-finantare-electric-up-2/

 

Proiectul de Ordonanta de Urgenta prevede modificarea OUG 159/2020 privind “finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.12/2022.

CHELTUIELILE IMPORTANTE SUNT:

 • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă și consumată de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablouri electrice curent continuu/curent alternativ;
 • cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte/prize de încărcare (2x11kW);
 • cheltuieli cu achiziția sistemului de stocare a energiei produse, având o capacitate de stocare de minimum 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh);
 • cheltuielile cu achiziţia unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire, opțional, maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor cu achiziția și montarea acestuia;
 • Deasemeni si cheltuielile de consultanta,proiectare,montaj si punere in functiune.

 

DESCARCA PROIECTUL DE CHID AICI   👉 Ghid-finantare-Electric-Up-2-1-2[42] (1)

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

Urmareste noutatile despre  “ELECTRIC UP”   https://energie.gov.ro/category/electricup/

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

Imbunatatirea competitivitatii si a inovarii in MICROINTREPRINDERI – Ghid in consultare publica

IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII SI A INOVARII IN MICROINTREPRINDERI

Regiunea SUD-VEST Oltenia

Apelul de proiecte: PR SV/MICRO1/1/1.3-1.4/2023

 • Schema de ajutor de minimis – Obtine pana la 200.000 EURO pentru afacerea ta!
  • Valoare minima eligibila a unui proiect este de 25.000 euro.
  • Valoare maxima eligibila a unui proiect este de 200.000 euro.
  • Cofinantarea solicitantului la finantarea investitiei este de minim 10 % din valoarea cheltuielilor eligibile

 Societatile eligibile din urmatoarele Judete (Sud Vest Oltenia):

 • Valcea
 • Dolj
 • Gorj
 • Olt
 • Mehedinti

 

 • Microîntreprinderi din mediul urban.

 

ACTIVITATILE ELIGIBILE sprijinite prin prezentu apel de proiecte sunt:

 • Investitii in active corporale
  • Lucrari de construire, extindere, modernizare a spatiilor de productie/prestare de servicii, inclusiv lucrari pentru asigurarea utilitatilor generale (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze natural, agent termic, energie electrica etc.);
  • Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
  • Achizitionarea de instalatii/echipamente specific in scopul obtinerii unei economii de energie;
  • Achizitionarea de instalatii/echipamente specific pentru activitati in domeniul economiei circulare (de exemplu, reciclarea materialelor deja disponibile in piata sub forma de deseuri si extinderea activitatii de reciclare etc)
 • Investitii in active necorporale: brevet, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similar, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activitatii legata de codul CAEN pentru care solicita finantare, eligibile in limita a 20% din valoarea activelor corporale.

 

 • Alte investitii finantabile prin ajutor de minimis:
 • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acreditat;
 • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 4001), al sigurantei alimentelor (ISO 22000), al sanatatii si securitatii ocupationale (ISO 45001), al securitatii informatiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calitatii pentru dispositive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilitatii sociale (SA 8000), simple sau integrate;
 • Investitii specific procesului de internationalizare precum:
  • (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant), prevum si activitati dedicate extinderii pietelor de vanzare, a gamei de produse si servicii oferite, precum si participarea la pincipalele canale si platform de internationalizare, inclusive dezvoltarea de activitati de marketing generate de codul CAEN finantat, prin participarea solicitantului de finantare, in calitate de expozant, la nivel national si/sau extern, in afara Romaniei, la targuri, expozitii;
  • acțiuni legate de modelarea afacerii, precum cunoașterea unor terțe tări sau adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export;
  • activități privind crearea de parteneriate și activități de cooperare la nivel interregional;
 • Dezvoltarea de competente profesionale in ceea ce priveste adoptarea tehnologiilor avansate in domeniile de specializare inteligenta regional si utilizarea echipamentelor achizitionate;
 • Activitati aferente serviciilor de proiectare si consultanta pentru elaborarea cererii de finantare si managementului implementarii proiectului;
 • Activitati de informare si publicitate.

 

Lista codurilor CAEN eligibile – LISTA  4.Anexa IV – Lista coduri CAEN_IMM

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari!

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

Inscrie-te in formularul de mai jos prezentand pe scurt ideea ta 💡, iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze in cel mai scurt timp!

Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice

https://www.adroltenia.ro/ghid-de-finantare-pentru-microintreprinderi-in-consultare-publica/

FONDUL DE MODERNIZARE – Program productie

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

 

 • Valoare Proiect: maxim 20.000.000 euro
 • Intensitatea finantarii:
 • 100% din costurile eligibile – Solicitantii determina procentul de cofinantare asumat prin proiect, acest angajament va determina punctajul obtinut si are un efect direct asupra sanselor de castig.
 • Mediul Urban si Rural
 • Solicitanti eligibili: Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderi nou înființate), cât și întreprinderile mari constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o deţin, care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: “Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică electrică este cuprinsă în domeniile de activitate înregistrate ale solicitantului din clasificarea codurilor CAEN rev. 2.
 • Sunt eligibile si intreprinderile nou-infiintate: este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei sau echivalent.
 • Lansare: Ghid in consultare publica – perioada lansare preconizata in luna MARTIE 2024

 

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite următoarele tipuri de acțiuni:

 1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
 2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
 3. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro

 

Atenție! Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie din surse solare, eoliene, hidro. 

Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale (înțelegeri de cartel), valoarea ajutorului de solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

Energie eoliană

 • 700.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate

Energie solară

 • 500.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate

Energie hidro

 • 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate

 

Activităţile finanţabile:

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:

 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

 

Nu rata finantarea!!!

Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!